תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ד 2014

87 / 182

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ד 2014
, תמונה 87

87 / 182

חזרה לידיעה