תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ד 2014

83 / 182

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ד 2014
, תמונה 83

83 / 182

חזרה לידיעה