תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ד 2014

75 / 182

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ד 2014
, תמונה 75

75 / 182

חזרה לידיעה