תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ד 2014

67 / 182

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ד 2014
, תמונה 67

67 / 182

חזרה לידיעה