תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ד 2014

64 / 182

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ד 2014
, תמונה 64

64 / 182

חזרה לידיעה