תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ד 2014

58 / 182

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ד 2014
, תמונה 58

58 / 182

חזרה לידיעה