תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ד 2014

56 / 182

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ד 2014
, תמונה 56

56 / 182

חזרה לידיעה