תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ד 2014

55 / 182

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ד 2014
, תמונה 55

55 / 182

חזרה לידיעה