תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ד 2014

53 / 182

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ד 2014
, תמונה 53

53 / 182

חזרה לידיעה