תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ד 2014

48 / 182

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ד 2014
, תמונה 48

48 / 182

חזרה לידיעה