תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ד 2014

44 / 182

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ד 2014
, תמונה 44

44 / 182

חזרה לידיעה