תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ד 2014

40 / 182

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ד 2014
, תמונה 40

40 / 182

חזרה לידיעה