תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ד 2014

4 / 182

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ד 2014
, תמונה 4

4 / 182

חזרה לידיעה