תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ד 2014

38 / 182

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ד 2014
, תמונה 38

38 / 182

חזרה לידיעה