תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ד 2014

37 / 182

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ד 2014
, תמונה 37

37 / 182

חזרה לידיעה