תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ד 2014

35 / 182

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ד 2014
, תמונה 35

35 / 182

חזרה לידיעה