תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ד 2014

174 / 182

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ד 2014
, תמונה 174

174 / 182

חזרה לידיעה