תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ד 2014

159 / 182

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ד 2014
, תמונה 159

159 / 182

חזרה לידיעה