תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ד 2014

154 / 182

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ד 2014
, תמונה 154

154 / 182

חזרה לידיעה