תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ד 2014

147 / 182

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ד 2014
, תמונה 147

147 / 182

חזרה לידיעה