תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ד 2014

141 / 182

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ד 2014
, תמונה 141

141 / 182

חזרה לידיעה