תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ד 2014

140 / 182

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ד 2014
, תמונה 140

140 / 182

חזרה לידיעה