תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ד 2014

14 / 182

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ד 2014
, תמונה 14

14 / 182

חזרה לידיעה