תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ד 2014

139 / 182

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ד 2014
, תמונה 139

139 / 182

חזרה לידיעה