תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ד 2014

138 / 182

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ד 2014
, תמונה 138

138 / 182

חזרה לידיעה