תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ד 2014

127 / 182

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ד 2014
, תמונה 127

127 / 182

חזרה לידיעה