תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ד 2014

122 / 182

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ד 2014
, תמונה 122

122 / 182

חזרה לידיעה