תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ד 2014

117 / 182

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ד 2014
, תמונה 117

117 / 182

חזרה לידיעה