תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ד 2014

116 / 182

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ד 2014
, תמונה 116

116 / 182

חזרה לידיעה