תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ד 2014

108 / 182

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ד 2014
, תמונה 108

108 / 182

חזרה לידיעה