תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ד 2014

100 / 182

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ד 2014
, תמונה 100

100 / 182

חזרה לידיעה