Bell Labs תקים שלוחת מחקר בישראל

Bell Labs Will found an Israeli Research Branch.המעבדה האמריקאית שבה פותחו הלייזר והטרנזיסטור תפתח מרכז בארץ בחודשים הקרובים, בניהולו של פרופ' דני רז [מהפקולטה למדעי המחשב בטכניון]

כתבה מלאה
הארץ
The Times of Israel
msn

בחזרה לאינדקס החדשות יום ראשון, מאי 25, 2014