תמונות: יריד פרוייקטים בהנדסת תוכנה בפקולטה למדעי המחשב

7 / 44

יריד פרוייקטים בהנדסת תוכנה בפקולטה למדעי המחשב, תמונה 7

7 / 44

חזרה לידיעה