תמונות: יריד פרוייקטים בהנדסת תוכנה בפקולטה למדעי המחשב

5 / 44

יריד פרוייקטים בהנדסת תוכנה בפקולטה למדעי המחשב, תמונה 5

5 / 44

חזרה לידיעה