תמונות: יריד פרוייקטים בהנדסת תוכנה בפקולטה למדעי המחשב

44 / 44

יריד פרוייקטים בהנדסת תוכנה בפקולטה למדעי המחשב, תמונה 44

44 / 44

חזרה לידיעה