תמונות: יריד פרוייקטים בהנדסת תוכנה בפקולטה למדעי המחשב

43 / 44

יריד פרוייקטים בהנדסת תוכנה בפקולטה למדעי המחשב, תמונה 43

43 / 44

חזרה לידיעה