תמונות: יריד פרוייקטים בהנדסת תוכנה בפקולטה למדעי המחשב

37 / 44

יריד פרוייקטים בהנדסת תוכנה בפקולטה למדעי המחשב, תמונה 37

37 / 44

חזרה לידיעה