תמונות: יריד פרוייקטים בהנדסת תוכנה בפקולטה למדעי המחשב

32 / 44

יריד פרוייקטים בהנדסת תוכנה בפקולטה למדעי המחשב, תמונה 32

32 / 44

חזרה לידיעה