תמונות: יריד פרוייקטים בהנדסת תוכנה בפקולטה למדעי המחשב

28 / 44

יריד פרוייקטים בהנדסת תוכנה בפקולטה למדעי המחשב, תמונה 28

28 / 44

חזרה לידיעה