תמונות: יריד פרוייקטים בהנדסת תוכנה בפקולטה למדעי המחשב

27 / 44

יריד פרוייקטים בהנדסת תוכנה בפקולטה למדעי המחשב, תמונה 27

27 / 44

חזרה לידיעה