תמונות: יריד פרוייקטים בהנדסת תוכנה בפקולטה למדעי המחשב

12 / 44

יריד פרוייקטים בהנדסת תוכנה בפקולטה למדעי המחשב, תמונה 12

12 / 44

חזרה לידיעה