תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013

98 / 241

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013, תמונה 98

98 / 241

חזרה לידיעה