תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013

92 / 241

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013, תמונה 92

92 / 241

חזרה לידיעה