תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013

91 / 241

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013, תמונה 91

91 / 241

חזרה לידיעה