תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013

84 / 241

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013, תמונה 84

84 / 241

חזרה לידיעה