תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013

83 / 241

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013, תמונה 83

83 / 241

חזרה לידיעה