תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013

79 / 241

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013, תמונה 79

79 / 241

חזרה לידיעה