תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013

75 / 241

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013, תמונה 75

75 / 241

חזרה לידיעה