תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013

62 / 241

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013, תמונה 62

62 / 241

חזרה לידיעה