תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013

60 / 241

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013, תמונה 60

60 / 241

חזרה לידיעה